کرونا جان تهیه‌کننده تلویزیون را گرفت

اردیبهشت 5, 1400
حمید علیزاده تهیه کننده تلویزیون امروز یکشنبه پنجم اردیبهشت بر اثر کرونا درگذشت. مجید قناد مجری و برنامه ساز درباره درگذشت حمید علیزاده از تهیه‌کنندگان تلویزیون به مهر عنوان کرد: علیزاده تهیه کننده تلویزیون حدود چهار روز حال مساعدی نداشت. روز اول فکر می‌کرد مسموم شده است اما ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات