حمیدرضا آذرنگ: یک «علی» برای این جهانِ پر از دورنگی کم بود

مرداد 22, 1400
حمیدرضا آذرنگ که از درگذشت علی سلیمانی بسیار متاثر است، در نوشتار کوتاهی آرزو کرد “ای کاش جهان امروز ما علی سیلمانی‌های بیشتری می‌داشت.” به گزارش ایسنا، همکاری و دوستی حمیدرضا آذرنگ و علی سلیمانی به خیلی سال قبل برمی‌گردد. تماشاگران تئاتر به یاد دارند ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات