سوت پایان زندگی مرد فوتبال، سینما و ادبیات

تیر 25, 1400
حمیدرضا صدر که امروز از دنیا رفت مفسر شناخته‌شده فوتبال بود که البته کتاب می‌نوشت، ترجمه می‌کرد و نقدهایش در حوزه سینما نیز مورد توجه بود. به گزارش ایسنا، حمیدرضا صدر، نویسنده، منتقد سینما و مفسر ورزشی پس از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان در روز ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات