گزارش ایسنا از دو شاهکار هوایی ایران در تنبیه متجاوز

فروردین 26, 1403
مردم ایران و رزمندگان آن جنگ را در زمین خاکی‌های کشور خود مشق کردند و هیچگاه اجازه ندادند افراد زورگو و قلدرها زمین‌وطنشان را بگیرند و به آن آسیب برسانند. ما ایرانیان چه در زمان صدام که حمایت مالی و تسلیحات جهان را داشت و چه الان در برابر اسراییل، تمام قد ایستاده‌ایم و با رویکرد تنبیهی ...