حمایت پولی سازمان سینمایی از فیلم‌ها و سینماها چقدر است؟

تیر 8, 1400
۱۴ میلیارد و ۵۰۰ ملیون تومان کمک بلاعوض و بیش از ۲۶ میلیارد تومان تسهیلات بانکی ۴ درصد است. مهم‌ترین بخش این حمایت‌ها کمک به ۳۷ فیلم اکران شده طی این ۱۵ ماه باشد هر کدام بین ۱۰۰ تا ۳۴۰ میلیون تومان حمایت شده‌اند! بعد از شیوع ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات