پرسش منتقد فرانسوی از حضور پررنگ زنان در برلین۲۰۲۳

بهمن 14, 1401
بانی‌فیلم: پس از معرفی اعضای هیات داوری فستیوال جهانی فیلم برلین، حضور زنان سینماگر در این جمع داوری، موجب شد تا اهمیتی که این جشنواره آلمانی به حضور زنان دارد بیشتر شود. در گزارش خبرنگار بانی‌فیلم از فرانسه آمده: خبری که توجه روزنامه نگار رادیو فرانسوی را جلب و به آن اشاره می کند این خبر است: «لشگر ...