بازخوانی یادداشت در رثای حسین پناهی پس از ۱۸ سال

1401-05-13
بانی‌فیلم – امین اعتمادی مجد: «صحبت از کسی که دنیا را ترک گفته، آسان است چرا که او نمی‌تواند جواب بی‌مهری‌ها را بدهد. پس بهتر است حال که زبان درازش کوتاه شد، از محسنات او بگوییم؛ داشته باشد یا نداشته باشد، فرقی نمی‌کند. جملات بالا ...