بهزاد فراهانی: قصه فیلم «قیصر» از یک نویسنده ترک بود!

1401-07-17
بهزاد فراهانی هنرمند پیشکسوت رادیو، تئاتر، سینما و سریال های تلویزیونی در بخش ششم و آخر گفت و گو با «پروژه تاریخ شفاهی سینمای ایرنا» ادعایی را درباره فیلم «قیصر» مطرح می کند. بهزاد فراهانی در بخش های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم مصاحبه خود به بیان زندگی هنری ...