مسعود دلخواه: هنرمندان هم در حریم «تئاتر شهر» حس امنیت ندارند!

فروردین 24, 1400
مسعود دلخواه معتقد است مجموعه «تئاتر شهر» نیاز به حریمی حساب شده دارد؛ حریمی که بر فرهنگی و هنری بودن مجموعه تأکید داشته باشد. به گزارش مهر، مسعود دلخواه از مدرسان، بازیگران و کارگردان‌های باسابقه تئاتر ایران است که در مجموعه تئاتر به عنوان بازیگر و کارگردان آثاری را ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات