فراستی انتقاد کرد، تجسمی‌ها به رئیس صداوسیما نامه نوشتند!

بهمن 8, 1400
بانی‌فیلم: پس از آن که مسعود فراستی در برنامه «هفت» انتقاداتی را از حراجی تهران مطرح کرد و به صراحت، برخی آثار فروش رفته در این حراجی را زیر سئوال برد، جمعی از هنرمندان تجسمی در نامه سرگشاده‌ای به پیمان جبلی نسبت به این اهانت‌ها اعتراض کرده ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات