پس گذشت یک هفته از حادثه، امشب ارشا اقدسی جان باخت

مرداد 13, 1400
ارشا اقدسی هنرمند بدلکار سینما پس گذشت یک هفته از حادثه تصادف سر صحنه پروژه‌ای سینمایی امشب جهارشنبه به دلیل شدت جراحات ناشی از این حادثه جان باخت. به گزارش بانی‌فیلم، پس از ان که برخی خبرها از وخامت حال این هنرمند حکایت داشت، اما باز امید به ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات