«جیران»؛ تاریخ با روایتگری مضحک!

1401-04-29
معمولا برای سنجش قصه‌های یک ژانر سینمایی، کارنامه فیلمسازان مرتبط نیز به تحلیل گذاشته می‌شود از این حیث که دیده شود بالاخره این آثار از کجا به کجا رسیده بلکه روند افول و صعود کیفیت آنان هم سنجش شود. به گزارش ایرنا، «هزاردستان» از آن دست کارهای فاخری ...