هاشم میرزاخانی؛ مدیری که «ساخت و ساز» اولویت اولش است!

بهمن 3, 1400
بانی‌فیلم: داستان مدیریت هاشم میرزاخانی که یکی از مدیران دوره جواد شمقدری‌ست، تا حدود زیادی متاثر از فضای کلی حاکم بر مدیریت اجرایی کشور است. در این میان به نظر می‌آید فرایند فعالیت میرزاخانی، بیشتر در زمینه ساخت‌وساز بناها و ساختمان‌ها قابل تبیین است! عملکرد ...
محمد خزاعی - جواد شمقدری

نمایش «چپ راست» برای سینمایی‌ها؛ به دنبال حل مشکل یا یافتن شریک جرم؟!

دی 10, 1400
بانی‌فیلم: بروز موانعی از سوی سازمان سینمایی بر سر اکران فیلم‌های سینمایی که پروانه نمایش گرفته بودند و گرفتار شدن فیلم‌هایی برای حضور در رویدادهایی مانند جشنواره فجر، نوعی سردرگمی را در میان مدیران دولتی سینما در مواجهه با این موارد به وجود آورد. نکته اساسی که ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات