فرهنگ و ماهیت جنبش «می تو» هنوز در کشورمان پا نگرفته

1401-03-13
کارگردان سریال «هوش سیاه» با تایید ماهیت جنبش «می تو» گفت: این موضوع هم جزو مواردی است که اثبات کرد سینما باید در صیانت از خودش یاد بگیرد تا برای چنین مشکلاتی قانون‌گذاری کند. مسعود آب پرور در گفت وگو با ایرنا و در توضیح ماهیت و اهمیت جنبش ...