دادگاه غول تجاوزگر هالیوود را بی‌گناه تشخیص داد؛ واینستاین: بسیار متشکرم!

1400-05-01
هاروی واینستاین غول تهیه کنندگان هالیوود که دهها پرونده محرز تجاوز او منجر به جنبش بزرگ «#من هم»(#metoo) شده حالا از سوی دادگاه لس آنجلس بی گناه اعلام شد. به گزارش فارس، هاروی واینستاین غول تهیه کنندگان هالیوود که ده ها پرونده محرز تجاوز او منجر به جنبش بزرگ ...