فیلم ایرانی جایزه هیات داوران برلین۲۰۲۲ را گرفت

1400-11-27
بانی‌فیلم: جایزه ویژه هیات داوران به ​​«جمعه می بینمت، رابینسون» ساخته میترا فراهانی تعلق گرفت.