جمال میرصادقی و کتاب‌های مورد علاقه‌اش

فروردین 10, 1400
کتاب زردشده‌ای را از انباری خانه پیدا می‌کند، جذبش می‌شود و همین باعث می‌شود سراغ‌ نوشتن برود. در دوره‌ای کتاب‌ پلیسی می‌خواند و بعد هم که به قول خودش پیشرفت می‌کند سراغ ادبیات روس و آمریکا می‌رود. حالا با بیش از ۷۰ ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات