حضور انبوه فیلمسازان در شبکه خانگی به خاطر شیوع کروناست!

1400-02-25
سید جمال ساداتیان که قصد ساخت سریال در شبکه نمایش خانگی را دارد، معتقد است که در این سال کرونازده تولیدات سینمایی باید روند افزایشی در کیفیت و کمیت داشته باشیم، چون بسیاری از فیلم‌های مانده در صف اکران، قابلیت جذب مخاطب به سینما را ندارند. این تهیه‌کننده ...
جمال ساداتیان

بسیاری از فیلم‌ها به درد سینما نمی‌خورند، باید به نمایش خانگی بیایند!

1400-01-25
جمال ساداتیان گفت: به زعم بنده بسیاری از فیلم هایی که در صف اکران هستند باید به نمایش خانگی بیایند، چرا که با توجه به استانداردهایی که برای پرده تعریف می‌کنیم قدرت جذب مخاطب را ندارند و خیلی به درد سینما نمی خورند. به گزارش روابط عمومی برنامه کافه ...