«سال توفان ابدی» فیلم کوتاه جعفر پناهی و شش فیلمساز دیگر در کن ۲۰۲۱

1400-03-14
بانی‌فیلم: دیروز در نشست رسانه‌ای مدیران فستیوال کن۲۰۲۱، تمامی فیلم‌های بخش‌های مختلف این فستیوال فرانسوی اعلام شد. در میان این خبرها به مواردی می‌پردازیم که باید در مورد جشنواره معتبر کن بدانیم. به گزارش خبرنگار بانی‌فیلم در فرانسه، امسال تعداد۲۳۰۰ فیلم بلند برای جشنواره ...