فيلمى كه “نخل طلا” را برده، به جايزه زپرتوى خانه سينما احتياجى ندارد!

اردیبهشت 20, 1401
فرزاد موتمن: «خانه سينما‌» اصلاً ربطى به ما ندارد‌، در عوض يكى از بازو‌هـاى اجرائى بوركراسى سينماست. اين ميزان بى‌تدبيرى‌، بى‌سياستى، نادانى و اصلاً خرفتى را در سينماى هـيچ گوشه‌اى از جهـان نمي‌توان يافت. مخصوص «جهـنم دره» خودمان است. بانی‌فیلم: پس از انتقاداتی که نسبت به برگزاری مراسمی موسوم به جشن بزرگ سینما که ...