برگزاری آیین «تشویق» به جای جشن سینمای ایران

مرداد 30, 1400
رامین حیدری‌فاروقی با اشاره به اینکه امسال به جای استفاده از واژه «جشن»، از عبارت «آیین تشویق آثار برگزیده سینمای ایران» استفاده می‌شود، تاکید کرد مراسم این آیین ۳۰ مهرماه برگزار خواهد شد. رئیس انجمن هنرها و فنون سینمایی ایران (آکادمی خانه سینما) در پاسخ به پیگیری مهر ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات