تهیه کننده «جشن سربرون» خبر داد؛ پایان تصویربرداری تا یک ماه آینده!

1400-09-03
تهیه کننده «جشن سربرون» با اعلام اینکه تصویربرداری این مجموعه تاریخی تا یک ماه آینده به پایان می رسد، گفت: با پایان تصویربرداری، به زودی برای پخش تصمیم‌هایی گرفته خواهد شد؛ اینکه تا پایان سال «جشن سربرون» داریم یا سال جدید این اتفاق می افتد. حسن نجاریان در گفت ...