گزارش ورایتی از حضور سینمای ایران در ونیز

سپتامبر 5, 2022
-وحید جلیلوند: «رنج‌ها، توان قصه‌گویی بیشتری دارند… شاید در سایر کشورهای غربی و یا در آمریکا، هنرمندان می‌بایست در جستجوی درام باشند اما در خاورمیانه، درام بخشی از زندگیِ روزمره مردم است -هومن سیدی: «جوامع تحت حاکمیت رژیم‌های توتالیته مؤثرترین خالق آنارشیست‌ها هستند. همیشه ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات