انتشار پوستر بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن ۲۰۲۲

فروردین 16, 1401
بانی‌فیلم: امروز پوستر بخش دوهفته کارگردانان جشنواره کن ۲۰۲۲ منتشر شد. به گزارش خبرنگار بانی‌فیلم از پاریس، پنجاه و چهارمین دوره بخش «دو هفته کارگردانان» جشنواره کن به مدیریت پائولو مورتی از روز ۱۷ تا 27 ماه می در شهر بندری کن برگزار خواهد شد. قرار است فهرست ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات