کن۷۷ و فیلمسازان نامداری که در لیست فستیوال نیستند!!

فروردین 24, 1403,
محمد حقیقت: از روز پنجشنبه ۲۳ فروردین (۱۳ آوریل) که آقای تی‌یری فرمو دبیر جشنواره در کنفرانس مطبوعاتی، فیلم‌های بخش‌های اصلی کن را معرفی کرد همه در باره کسانی که نام‌شان در فهرست قرار گرفته صحبت می‌کنند. جالب است که در روزهای پیش، نام‌ کارگردانان سرشناسی در رسانه‌ها دیده می‌شد و علاقمندان انتظار ...