معرفی برگزیدگان دهمین جشنواره ملی سعدی

فروردین 21, 1400
دهمین دوره جشنواره ملی سعدی با معرفی نفرات برتر، چهره ماندگار و پدیده جشنواره در تهران به کار خود خاتمه داد. به گزارش رسیده، دکتر فریبا علومی یزدی، رئیس دهمین جشنواره سعدی گفت: دهمین جشنواره سعدی برای همگرایی صنفی مجریان و سخنوران، حرکتی برای یکی شدن، ارتقا و پیشرفت سخن ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات