ساندنس شرط گذاشت؛ اول واکسیناسیون بعد شرکت در جشنواره!

مرداد 13, 1400
شرکت در رویداد حضوری «جشنواره فیلم ساندس» به واکسیناسیون کامل علیه ویروس کرونا منوط شد. به گزارش ایرنا، جشنواره فیلم ساندنس در سال ۲۰۲۲ به مدار رویدادهای حضوری برمی‌گردد اما تنها آن دسته از اصحاب سینما و تماشاچیانی که به طور کامل علیه ویروس کرونا واکسینه شده باشند مجاز به شرکت در این جشنواره هستند. البته فیلم‌های این ...