معرفی فیلم «شهر دروغ‌ها» در جشنواره دوویل با حضور جانی دپ

شهریور 15, 1400
جانی دپ برای معرفی فیلم «شهر دروغ‌ها»‌ در جشنواره دوویل فرانسه حاضر شد. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شب پیش جشنواره دوویل فرانسه که با تمرکز بر سینمای آمریکا برگزار می‌شود، میزبان جانی دپ بود که روی فرش قرمز جشنواره حاضر شد و پس از ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات