جشنواره فیلم فجر؛ با هم و یا بدون هم!

1400-08-08
یادداشت/ جواد کراچی جناب آقای محمد مهدی عسگرپور مدیر محترم سابق جشنواره فجر. اعتراض شما به همزمانی جشنواره فجر و جشنواره به اصطلاح جهانی فجر و نامه آقای گینیستی مدیر جشنواره‌های رده الف (؟؟!!) را در رسانه‌ها خواندم. لازم دیدم که از طریق رسانه‌ها و روشن شدن موضوعات ...