جشنواره فیلم فجر؛ با هم و یا بدون هم!

آبان 8, 1400
یادداشت/ جواد کراچی جناب آقای محمد مهدی عسگرپور مدیر محترم سابق جشنواره فجر. اعتراض شما به همزمانی جشنواره فجر و جشنواره به اصطلاح جهانی فجر و نامه آقای گینیستی مدیر جشنواره‌های رده الف (؟؟!!) را در رسانه‌ها خواندم. لازم دیدم که از طریق رسانه‌ها و روشن شدن موضوعات ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات