«برخوردها» بهترین فیلم جشنواره برلین شد

بهمن 27, 1400
بانی‌فیلم: جایزه بهترین فیلم جشنواره برلین ۲۰۰۲ به «برخوردها» ساخته روث بکرمن تعلق گرفت.