داوری فیلمساز ایرانی در جشنواره آمریکایی؛ كرم‌پور داور جشنواره فيلم‌هاى كوتاه دانشگاه ucla شد

1400-03-23
مهدى كرم‌پور داور دوازدهمين جشنواره فيلم‌هاى كوتاه بنياد فرهنگ در دانشگاه ucla آمريكا شد. به گزارش بانی‌فیلم، اين جشنواره هر ساله در ماه سپتامبر و در محل دانشگاه كاليفرنيا و شهر لس‌آنجلس برگزار مى‌شود. مهدى كرم‌پور سال گذشته نیز ورك شاپى در ديگر دانشگاه ...