بازی با زندگی و مرگ “آزاده نامداری”ها!

مارس 28, 2021
*جبار آذین زندگی و مرگ مجری خوب، توانمند و مستعد تلویزیون، زنده‌یاد آزاده نامداری، سوژه روز رسانه‌ها، تلویزیونی‌ها و جامعه شده است. رسانه‌های زرد و کاسب و برخی تلویزیونی‌های اخلاق‌گریز و سرگرمی جویان جامعه، بعد از مدت‌ها بازی با رخدادهای زندگی آزاده نامداری ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات