جایزه بهترین کارگردانی برلین ۲۰۲۲ به ​​سیریل شوبلین رسید

1400-11-27
بانی‌فیلم: جایزه بهترین کارگردانی برلین ۲۰۲۲ به ​​سیریل شوبلین برای ساخت فیلم «Unrest Unrueh» تعلق گرفت.