فرهادی جایزه بزرگ کن را گرفت

تیر 26, 1400
بانی‌فیلم: اصغر فرهادی با فیلم «قهرمان» توانست جایزه بزرگ هیات داوران را به دست آورد. جوهو کواسمانن برای فیلم «هاییتی شماره۶» هم جایزه دیگر هیات داوران را به طور مشترک با فرهادی گرفت. دیگر برگزیدگان عبارتند از: جایزه بهترین کارگردانی به کالئوس کاراکس برای فیلم «آنت» رسید. جایزه بهترین فیلمنامه به هاماگوچی ریوسکه و تاکاماسا اوئه برای نگارش سناریو ...