چه اتفاقی برای جان کیوزاک بازیگر محبوب اوایل قرن۲۱ افتاد؟

1400-09-15
شاید رک بودن به حرفه شما لطمه بزند اما می‌دانم که به من کمک می‌کند شب‌ها بهتر بخوابم؛ زیرا حس می کنم که منفعل نبوده ام ستاره فیلم‌های «وفاداری بالا» و «جان مالکوویچ بودن» مدتی زیادی است که از حرفه بازیگری کناره گیری کرده است. به ...