چیزهایی که از «کابوی نیمه شب» نمی‌دانید!

فروردین 18, 1400
بانی‌فیلم – دیبا داودی: درباره فیلم تحسین‌برانگیز «کابوی نیمه شب» ساخته جان شلزینگر، نقدها و نوشته‌های فراوانی منتشر شده؛ اینکه جوانی خیالاتی در سفری قصد پولدار شدن دارد اما واقعیات جامعه شهری، دیدگاه‌های او را نسبت به اجتماعی که در آن زندگی می‌کند دگرگون می ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات