ستاره‌های فیلمسازی هم آگهی‌ساز می‌شوند؟!

1400-02-26
ساخت آگهی‌های تبلیغاتی با حضور چهره‌های هنری و ورزشی امری متداول در تمام دنیا است و در ایران هم بازیگران و ورزشکاران سال‌هاست پا به این عرصه گذاشته‌اند. اما به نظر می‌رسد با گذر از دورانی که انتقادها برای کار تبلیغاتی بیشتر به بازیگرها محدود ...