ستاره‌های فیلمسازی هم آگهی‌ساز می‌شوند؟!

اردیبهشت 26, 1400
ساخت آگهی‌های تبلیغاتی با حضور چهره‌های هنری و ورزشی امری متداول در تمام دنیا است و در ایران هم بازیگران و ورزشکاران سال‌هاست پا به این عرصه گذاشته‌اند. اما به نظر می‌رسد با گذر از دورانی که انتقادها برای کار تبلیغاتی بیشتر به بازیگرها محدود ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات