مجوز برای چهار هزار و ۵۰۰ تک آهنگ؛ ارشاد رکورد زده؟!

1400-01-28
بیش از چهار هزار و ۵۰۰ تک آهنگ در سال گذشته از دفتر موسیقی مجوز انتشار گرفتند که بصورت میانگین می‌توان گفت هر روز ۱۲ تک آهنگ موفق به اخذ مجوز شده‌اند که حاکی از افزایش میزان صدور مجوزها به نسبت سال ۹۸ است. به گزارش ایرنا، با ...