خبرگزاری دولتی برنا بازداشت شروین حاجی پور را تکذیب کرد

1401-07-09
علیرغم شایعات مجازی منتشر شده، شروین حاجی پور خواننده سرشناس بازداشت نشده است. به گزارش انتخاب، برنا نوشت: علیرغم شایعات منتشر شده، شروین حاجی پور خواننده بازداشت نشده است و صرفا طی احضاری به او بابت تشویق به اغتشاش تذکر داده شده است. در دو روز اخیر اخبار گسترده ای ...