خبرگزاری دولتی برنا بازداشت شروین حاجی پور را تکذیب کرد

مهر 9, 1401
علیرغم شایعات مجازی منتشر شده، شروین حاجی پور خواننده سرشناس بازداشت نشده است. به گزارش انتخاب، برنا نوشت: علیرغم شایعات منتشر شده، شروین حاجی پور خواننده بازداشت نشده است و صرفا طی احضاری به او بابت تشویق به اغتشاش تذکر داده شده است. در دو روز اخیر اخبار گسترده ای مبنی بر بازداشت حاجی پور منتشر شده که بررسی های ...