۱۰۰ روز با تئاتر از زاویه دید مدیرکل هنرهای نمایشی

نوامبر 28, 2021
مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تدوین سیاست‌ها در افق عدالت فرهنگی در حوزه تئاتر گفت: افزایش بودجه، نگاه ویژه به استان‌ها و پرداخت بدهای‌های اداره کل از مهمترین فعالیت مدیریت تئاتر طی نزدیک به ۱۰۰ روز نخست دولت سیزدهم بوده است ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات