کانون کارگردانان: تمام قد در کنار مهرجوئی و فیلمسازان خسته از سانسور و توقیف هستیم

اسفند 16, 1400
بانی‌فیلم: پس از انتشار فیلم اعتراض داریوش مهرجویی به اقدامات سازمان سینمایی، این ویدیو بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌های فضای مجازی داشت. اعلام حرکت اعتراضی داریوش مهرجویی در مشکلات به وجود آمده بر سر اکران «لامنیور» و تحصن در برابر وزارت ارشاد، هرچند برخی از رسانه‌های جناح ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات