تشر»ی که کارگر افتاد؛ مجمع عمومی خانه سینما لغو شد!

مرداد 2, 1401
بانی‌فیلم: پس از تشکیک در نماینده اعلامی تهیه‌کنندگان برای حضور در مجمع عمومی خانه سینما و مخالفت یک تشکل صنفی با انتخاب منوچهر محمدی، هیات مدیره خانه سینما در بیانیه‌ای به بهانه «طولانی شدن فرایندهای اداری و قانونی» نشست برای برگزاری مجمع عمومی خانه سینما را لغو کرد! لغو این نشست و مخالفت با انتخاب منوچهر محمدی ...