پروانه فیلم مهرجویی تمدید شد؛ عقب‌نشینی یا مصلحت‌گرایی؟

اسفند 18, 1400
بانی‌فیلم: در یک نگاه مصلحت‌گرایانه و در یک عقب‌نشینی از سوی سازمان سینمایی، پروانه فیلم «لامینور» داریوش مهرجویی تمدید شد! معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی گفت: پروانه نمایش فیلم «لامینور» امروز 18 اسفندماه با پذیرش اندکی اصلاحات از سوی کارگردان فیلم بار دیگر صادر شد. به ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات