برنامه تجلیل استثنایی جشنواره کن برای تام کروز

فروردین 12, 1401
جشنواره فیلم کن به صورت رسمی از برنامه استثنایی تقدیر از یک عمر دستاورد سینمایی «تام کروز» همراه با نمایش قسمت جدید فیلم «تاپ گان» در دوره آتی این رویداد خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین،«تام کروز» پس از یک وقفه ۳۰ ساله بار دیگر به ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات