تعطیلی سالن‌های سینمای ArcLight امریکا

تعطیلی همیشگی بزرگ‌ترین مجتمع‌های سینمایی آمریکا

1400-01-24
سالن‌های سینمای ArcLight و سالن‌هایی که در کناره اقیانوس آرام قرار دارند به دلیل فراگیری ویروس کرونا و لطمه‌های اقتصادی برای همیشه بسته شدند. به گزارش بانی‌فیلم به نقل از ایندی‌وایر، امروز دوشنبه و در یک شوک بزرگ برای علاقه‌مندان سینما در شهر لس ...