تعزیه‌خوان‌های «تکیه دولت» چقدر دستمزد می‌گرفتند؟

1401-05-15
با آنکه ایام محرم در تکایای معروف و بزرگ تهران و میادین مختلف، تعزیه‌خوانی‌های خوبی برگزار می‌شد، اما بیشتر مردم تهران «تکیه دولت» را بر همه آنها ترجیح می‌دادند و آرزو داشتند تعزیه‌های آن را ببینند. به گزارش ایرنا، ماجرای ساختن «تکیه دولت»، تعزیه‌های ...