اعتصاب در اولین روز فستیوال؛ برلین استارت زد!

بهمن 26, 1402
بانی‌فیلم:امروز پنج شنبه پانزدهم فوریه، در حالی اولین روز جشنواره برلین هفتاد و چهارم در حالی آغاز می‌شود که به نوشته روزنامه اسکرین چاپ لندن، صنعت سینمای آلمان و رانندگان تاکسی این شهر، دست به اعتصاب و تظاهرات خواهند زد! سندیکای سینمای آلمان با درخواست شرایط بهتر زندگی برای دست‌اندرکاران این صنعت، قرار است تظاهراتی را ...