تشییع پیکر زنده‌یاد علیرضا غفاری از خانه هنرمندان

اسفند 20, 1400
پیکر زنده‌یاد علیرضا غفاری مجری پیشکسوت رادیو و تلویزیون یکشنبه ۲۲ اسفند از مقابل خانه هنرمندان تشییع می‌شود. احمدرضا صدر مدیر روابط عمومی معاونت صدا درباره زمان تشییع پیکر زنده یاد غفاری به مهر بیان کرد: پیکر زنده یاد علیرضا غفاری یکشنبه صبح ۲۲ اسفند از مقابل خانه ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات