«ترکیب دلخواه» سازمان سینمایی برای اکران نوروزی چیده شد!

1400-12-15
ترکیب اکران نوروزی سینماها با اضافه شدن ۲ فیلم سینمایی «سگ‌بند» و «گل به خودی» به جای فیلم‌های «لامینور» و «علف‌زار» تکمیل شد. به گزارش مهر، جلسه شورای صنفی نمایش ظهر امروز ۱۵ اسفند برگزار و در پی این جلسه ترکیب اکران نوروزی نهایی شد. در این ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات