ایتالیایی‌ها به داد مجسمه فردوسی می‌رسند!

اسفند 24, 1401
مجسمه فردوسی ساخته ماندگار ابوالحسن صدیقی که در جریان ترمیم غیراصولی به دو رنگ درآمده، قرار است در سال آینده توسط ایتالیایی‌ها ترمیم شود. با انتشار خبر دو رنگ شدن مجسمه فردوسی و هشدارهای کارشناسان مبنی بر اینکه این اتفاق، اولین و آخرین نمونه نخواهد بود، مجید قادری ـ ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات